Người đàn ông say rượu mở cửa, nhoài người ra ngoài khi ô tô đang chạy cực kỳ nguy hiểm

Thay vì hạ kính xuống, người đàn ông say rượu mở hẳn cửa và nhoài người ra ngoài, trong khi chiếc xe ô tô vẫn di chuyển trên đường, không chỉ nguy hiểm cho bản thân người đàn ông này mà còn cho cả những phương tiện khác đang di chuyển trên đường. (đọc thêm)