Người đàn ông bị bò húc chí tử tại lễ hội truyền thống

Người đàn ông bị bò húc chí tử tại lễ hội truyền thống (đọc thêm)