Người dân mua dự án ảo của Công ty Angel Lina tập trung đòi quyền lợi

Nhiều khách hàng mua phải dự án ảo của Công ty Angel Lina đã tập trung trước trụ sở công ty này để đòi quyền lợi và cảnh báo những người dân khác. (đọc thêm)