Người dân miền Tây tất bật chuẩn bị ngư cụ đánh bắt cá khi lũ về

Người dân miền Tây tất bật chuẩn bị ngư cụ đánh bắt cá khi lũ về (đọc thêm)