Người dân miền Tây được tặng 8 cây cầu làm "quà Tết"

Người dân miền Tây được tặng 8 cây cầu làm "quà Tết" (đọc thêm)