Người dân la hét, phản đối sau khi HĐXX tuyên án!

Người dân la hét, phản đối sau khi HĐXX tuyên án! (đọc thêm)