Người dân Hà Nội giải cứu dưa hấu của người dân miền Nam chịu thiệt hại do virus corona

Người dân Hà Nội mua dưa hấu của người dân miền Nam chịu thiệt hại do virus corona (đọc thêm)