Người dân Đông Vĩnh bì bõm trong biển nước.

Sáng sớm 19/9, người dân Đông Vĩnh bì bõm trong biển nước.
Mới nhất