video cùng chuyên mục

Người dân đội mưa xếp hàng xin ấn đền Trần ở Thanh Hóa

Trong đêm khai ấn đền Trần tại xã Yên Dương, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, hàng nghìn người dân đội mưa xếp hàng, lần lượt vào xin ấn.