Người dân đảo Bé mua nước với giá 220.000 đồng/m3

Nắng nóng kéo dài trong khi hệ thống lọc nước hư hỏng khiến người dân đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn) thiếu nước ngọt. Người dân phải mua nước từ đảo Lớn chở sang với giá 220.000 đồng/m3. (đọc thêm)