Người dân bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 14kg bò ngoài đường

Con rắn hổ mang có trọng lượng 14kg do một người dân mua về bị sổng ra ngoài đường đã bị 5 người đàn ông bắt sống.
Mới nhất