Người biểu tình phóng hỏa trụ sở quốc hội Guatemala

Đám đông biểu tình quá khích đã xông vào tòa nhà trụ sở quốc hội Guatemala, đốt cháy các khu vực bên trong tòa nhà và đập phá cửa kính nhằm phản đối chính phủ cắt giảm ngân sách cho y tế và giáo dục.
Mới nhất