“Ngôi nhà của pin” – Cách thu gom pin cũ của các bạn trẻ ở Đà Nẵng

Để có nơi cho người dân thải pin cũ, đảm bảo môi trường, các bạn trẻ của phường Phước Ninh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã xây dựng mô hình “Ngôi nhà của pin” đặt trên các tuyến đường. (đọc thêm)