Nghiện Smartphone có thể khiến chúng ta “mọc sừng” theo nghĩa đen!

Nghe có vẻ khó tin, nhưng theo một nghiên cứu từ các nhà khoa học Úc, việc liên tục sử dụng smartphone có thể khiến chúng ta mọc một chiếc “sừng” ngay trên hộp sọ! (đọc thêm)