Nghiên cứu mới chỉ ra mực nước biển đang tăng nhanh

Nghiên cứu mới cho thấy mực nước biển dâng không phải là thay đổi liên tục nhưng nó đang gia tăng. Theo tính toán mới, mực nước biển sẽ tăng trung bình 26 inch vào cuối thế kỷ này.
Mới nhất