Nghị sĩ Afghanistan cầm dao dọa đâm đối thủ trong Quốc hội

Các nghị sĩ Afghanistan hồi cuối tuần qua đã xảy ra mâu thuẫn trong một phiên họp dẫn đến một nhà làm luật cầm dao dọa đâm đối thủ. (Video: Twitter) (đọc thêm)