Nghề được trả tiền để không phải làm gì

Với một lần thuê, khách hàng phải trả cho Shoji Morimoto 10.000 yên (95 USD), chưa tính phí đi lại. Tuy nhiên, họ không yêu cầu anh làm bất kỳ điều gì cụ thể.
Mới nhất