Ngắm Nhà Quốc hội trước ngày hoàn công

(Dân trí) - Phòng họp Quốc hội hình tròn với cấu trúc hình trụ, các tường nghiêng ra ngoài, được đỡ bởi 8 cột lớn, nằm ở trung tâm của tòa nhà Quốc hội hình vuông… PV Dân trí ghi lại hình ảnh Nhà Quốc hội đang bước vào giai đoạn thi công hoàn thiện…