Ngắm đàn thiên nga đẻ 20 quả trứng ở hồ Thiền Quang - Hà Nội

Sau hơn 1 năm được đưa về hồ Thiền Quang (Hà Nội) nuôi thả và chăm sóc, hiện đàn thiên nga đã đẻ trứng và cho khả năng ấp thành thiên nga con tỷ lệ cao. (đọc thêm)