Nếu bạn nghĩ năm qua mình “đen”, hãy xem clip “thi xem ai... đen hơn”

Nếu bạn nghĩ năm qua mình không may mắn, hãy thử xem đoạn clip “thi xem ai... đen hơn” dưới đây, có thể sau đó, bạn sẽ thấy hóa ra mình... “không đen lắm”.