NASA mới khám phá ra nguồn thức ăn đầu tiên cho sinh vật ngoài hành tinh tiềm năng

Tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh là một việc hết sức rắc rối. Nhiều khả năng, sự sống ngoài hành tinh đầu tiên mà chúng ta tìm thấy sẽ được che dấu ở sâu vài dặm bên dưới đại dương của một thế giới xa xôi, như mặt trăng Europa của sao Mộc hoặc mặt trăng Enceladus của sao Thổ.
Mới nhất