Nam thủ khoa nhịn ăn sáng dành tiền mua tivi, máy tính hỏng về sửa

Với số điểm 29,35 - Dương Văn Giới (lớp 12A, Trường THPT Thiệu Hóa) xuất sắc trở thành thủ khoa khối A của tỉnh Thanh Hóa và á khoa khối A toàn quốc.
Mới nhất