Nằm gọn dưới nanh vuốt sư tử, linh dương thoát chết theo kịch bản khó ngờ

Con linh dương đầu bò tưởng như chắc chắn đối mặt cái chết, nhưng đã tình cờ gặp may.