Mỹ phẩm mang tên công ty TNHH DVTM H.B.A tiếp tục bị cơ quan chức năng bắt giữ

Mỹ phẩm mang tên công ty TNHH DVTM H.B.A tiếp tục bị cơ quan chức năng bắt giữ (đọc thêm)