Muôn màu phản ứng của bé trước động vật nuôi và thú cưng

Không chỉ có sợ hãi, giật mình, nhiều bé đã chứng tỏ mình "siêu bạo" khi đưa tay "bốc" vật nuôi cho thẳng vào miệng nếm. (đọc thêm)