Mục sở thị hoạt động của tử cung nhân tạo

Các nhà khoa học Mỹ đã tạo ra một môi trường tương tự như tử cung của người mẹ để nuôi dưỡng những bào thai chào đời sớm hơn dự kiến.
Mới nhất