Mức lương 'khủng' của diễn viên Fanpage giải trí có sức ảnh hưởng nhất Face

Hằng Bean và Ngọc Thiệp - hai diễn viên chủ chốt của Welax - Fanpage giải trí có sức ảnh hưởng với giới trẻ trên Facebook Việt hiện nay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Mới nhất