Mùa đông Nhật Bản hóa cổ tích miền tuyết trắng

Nhật Bản như biến thành miền cổ tích phủ đầy tuyết trắng khi mùa đông về. (đọc thêm)