Một tình huống va chạm gây tranh cãi về người có lỗi

Tình huống này đã gây tranh cãi về người có lỗi, là tài xế chiếc ô tô hay học sinh đi xe máy điện?
Mới nhất