Một tiểu phẩm hài của các nghệ sĩ Xuân Bắc, Vân Dung... từ cách đây gần chục năm cũng được cư dân mạng “đào lên” khi trào lưu “khoe” giá trị áo quần đang gây sốt

Một tiểu phẩm hài của các nghệ sĩ Xuân Bắc, Vân Dung... từ cách đây gần chục năm cũng được cư dân mạng “đào lên” khi trào lưu “khoe” giá trị áo quần đang gây sốt (đọc thêm)