Một sự cố bất ngờ và hài hước của xe container

Chiếc xe container đang lao nhanh mà tài xế không hề hay biết phần thùng xe cao hơn so với chiều cao của cổng chào, để rồi gây nên một tình huống bất ngờ nhưng không kém phần hài hước.
Mới nhất