Mê mẩn trước giọng sáo của thí sinh Nguyễn Văn Mão.

Mê mẩn trước giọng sáo của thí sinh Nguyễn Văn Mão. (đọc thêm)