Mê mẩn phong cảnh hồ Bán Nguyệt

Hồ Bán Nguyệt giống như một viên ngọc lục bảo nằm trên cát.
Mới nhất