MC Thảo Vân tiết lộ từng bị gạch rơi vào đầu khi đi xem phim chiếu bóng.

MC Thảo Vân chia sẻ kỷ niệm đi xem chiếu bóng bị ném gạch rơi trúng đầu, máu chảy be bét. (đọc thêm)