MC Thanh Bạch cạo trọc đầu thay vì tự tử lúc lâm vào trầm cảm

MC Thanh Bạch đã nghĩ đến chuyện dùng kéo tự vẫn nhưng khi nghĩ đến cha mẹ anh liền cắt trụi tóc và làm lại cuộc đời.
Mới nhất