MC Phan Anh bất bình, bỏ chấm Hoa hậu giữa chừng ở Hàn Quốc

MC Phan Anh bất bình, bỏ chấm Hoa hậu giữa chừng ở Hàn Quốc.
Mới nhất