video cùng chuyên mục

Máy kéo rung vài giây, cả cây cam rụng sạch

Đường phố Valencia, Tây Ban Nha trồng rất nhiều cây cam. Khi quả chín vàng trĩu trịt, những chiếc máy kéo được đưa tới và chỉ rung vài giây, cả cây cam rụng sạch quả.