Máy bay sơ tán của Pháp bắn pháo sáng khi cất cánh từ Afghanistan

Các máy bay nhận nhiệm vụ di tản người từ sân bay Kabul, Afghanistan đã sử dụng kỹ thuật hạ cánh chúi mũi dùng trong chiến đấu và bắn pháo sáng khi cất cánh nhằm đề phòng bị tấn công bằng tên lửa.
Mới nhất