Mạo hiểm leo cột mỡ trơn trượt để lấy quà

Hàng trăm người hào hứng tham dự cuộc thi leo lên cột mỡ trơn trượt để giành những món quà có giá trị trên đỉnh. (đọc thêm)