Màn kết hợp giữa Raon Lee và Pellek trong ca khúc “Sign” của bộ phim “Naruto”

Màn kết hợp giữa Raon Lee và Pellek trong ca khúc “Sign” của bộ phim “Naruto” (đọc thêm)