Mải xem điện thoại, cảnh sát lao xe ô tô vào người đi xe đạp

Sự việc đã được ghi từ camera gắn trên mũ bảo hiểm của người đi xe đạp. (đọc thêm)