Mai đá Lào Cai đổ bộ Hà Nội giá nghìn đô một gốc

(Dân trí) - Cũng là nhất chi mai, nhưng loại mai này được trồng trên núi đá ở Lào Cai, cho nhiều nhánh, hoa hơn so với mai ở đồng bằng. Một gốc mai có tuổi đời 15 năm đang được giao bán với giá trên 25 triệu đồng ở Hà Nội. (đọc thêm)