Mai cổ thụ đua nhau nở rộ trước tết 3 tháng

(Dân trí) - Mặc dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết, nhưng nhiều cây mai vàng cổ thụ có tuổi đời từ 40-50 năm cho đến trên 100 năm tuổi đã nở bông vàng rực. Một số cây thậm chí đã nở gần hết bông và mọc lá mới.
Mới nhất