Lời trần tình của “cô giáo” bạo hành học sinh

Bà Phan Trần Linh Thu liên tục xin lỗi, cầu xin phụ huynh tha thứ và cộng đồng mạng hiểu, thông cảm cho bà. (đọc thêm)