Loại chanh vàng khổng lồ tạo nên thứ rượu trứ danh

Thứ rượu limoncell trứ danh trong vùng được làm từ loại chanh quý trồng tại địa phương ở thị trấn Amalfi Italy.
Mới nhất