Linh vật ngoại lai ế ẩm

Linh vật ngoại lai sản xuất sẵn hàng loạt ở làng đá Non Nước sau khuyến cáo không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch.
Mới nhất