Lĩnh cú đấm chí mạng, võ sĩ ngã gập người kinh hoàng

Sau khi lĩnh cú đấm từ Wasim Chellan, Yann Lenvo đã có pha ngã gập người khiến cho tất cả phải lo lắng.
Mới nhất