Lí do của việc MC luôn phải nói những lời sáo rỗng, lố bịch trên sân khấu

MC luôn phải nói những lời sáo rỗng, lố bịch trên sân khấu? (đọc thêm)