Lễ tuyên dương và tiếp nhận Quỹ Khuyến học, khuyến tài TP Cần Thơ

Lễ tuyên dương và tiếp nhận Quỹ Khuyến học, khuyến tài TP Cần Thơ và trao 250 suất học bổng cho các em học sinh lớp 12 (đọc thêm)