Lễ hội thả diều độc đáo tại Dubai

Trong những năm gần đây, lễ hội thả diều quốc tế trở nên phổ biến với cộng đồng châu Á ở Dubai, UAE.
Mới nhất